PhtirapteraPočet druhů na světě (v ČR): 4000 (350)

Délka těla: 0,5 až 6 mm

Znaky: Cizopasníci žijící na teplokrevných obratlovcích. Jejich tělo je přizpůsobeno specifickému způsobu života, jsou bezkřídlí, shora zploštělí, nohy jsou přizpůsobeny k pohybu v peří a srsti hostitelů. Oči jsou redukovány pouze na jedno či dvě jednoduchá očka. Mají kousací nebo bodavě sací ústní ústrojí. Zbarvení těla je obvykle nevýrazné, bělavé, žlutavé či šedé.

Stanoviště: Peří ptáků a srst savců.

Způsob života: Celý život žijí na hostiteli, některé druhy mohou žít jen na jediném druhu hostitele.

Potrava: druhy s kousacím ústrojím se živí kůží, peřím, srstí; druhy s bodavě sacím ústrojím sají krev

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Zpravidla pohlavní rozmnožování, jen u některých čmelů a všenek bylo zjištěno nepohlavní. Samice kladou vajíčka zvaná hnidy a lepí je na srst nebo peří. Počet vajíček závisí na druhu, může být několik desítek i několik stovek. Vajíčka jsou velká, dosahují až čtvrtiny délky těla samice. Vývoj je proměna nedokonalá a probíhá ve třech stádiích. Larvy jsou podobné dospělcům. Vývoj trvá obvykle několik týdnů.

Taxonomie řádu: 4 podřády (Amblycera - čmeli, Ischnocera - všenky, Anoplura - vši, Rhynchophthrina), 25 čeledí

Pozn.: Veš šatní může být přenašečem chorob, ve střední Evropě však již není výskyt těchto chorob příliš pravděpodobný.