PapiconPočet druhů na světě (v ČR): 600 (5)

Rozpětí křídel: až 280 mm (v ČR do 90 mm)
největší na světě je Ornithoptera alexandrae, největší v ČR je § Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

Znaky: Zástupci této čeledi jsou spíše větší motýli s rozpětím křídel 5 a více cm. Křídla jsou obvykle výrazně zbarvená s pruhy, skvrnami nebo kresbami nápadných barev jako jsou žlutá, oranžová, červená, zelená nebo modrá. U většiny druhů jsou nápadným znakem ostruhy na zadních křídlech. Ale z našich druhů je mají jen "praví" (tj. zástupci podčeledi Papilioninae) otakáraci, ani jasoni ani pestrokřídlec je nemají. Jasoni mají také průsvitné okraje jinak bíle zbarvených křídel.

Stanoviště: Otevřená krajina, louky, případně okraje lesů. Teplá a slunná místa. Některé druhy se vyskytují v horách až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Např. Otakárek fenyklový se často sluní ve vrcholových partiích našich hor.

Aktivita: Aktivní jsou ve dne.

Potrava: Housenky se živí listy rostlin, některé druhy mají velmi omezený jídelníček. Motýli sají nektar nebo rosu, ale příjem potravy pro ně není důležitý, protože dospělci nežijí dlouho.

Rozšíření (výskyt): především v tropech Jižní Ameriky, Afriky a JV Asie, v mírném pásu jen málo druhů

Rozmnožování a vývoj: Samice kladou vajíčka na živné rostliny housenek. Housenky otakárků mají na hrudi vychlípitelnou vidlicovitou žlázu, tzv. osmeterium, která vylučuje páchnoucí tekutinu, která má zastrašit predátory. Housenky otakárků jsou barevně poměrně nápadné. Kuklí se na živné rostlině hlavnou nahoru, přičemž kuklu přidržuje opasek. Jasoni se kuklí na zemi v řídkém zámotku, pestrokřídlec na rostlině. V ČR mají všechny druhy během roku jedinou generaci, v tropech ale mohou mít i tři generace.

Druhy v ČR:
§ Otakárek fenyklový (Papilion machaon)
§ Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
§ Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
§ Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
§ Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)