Jelikož zima nepřeje výpravám za hmyzem do přírody, pozvu vás na trochu netradiční cestu, a to na výlet po obcích České republiky, které mají symbol hmyzu na svém praporu. (Tento článek tak může sloužit i jako dodatek k článku „Hmyz – význačná třída, 8. díl - Kultura, náboženství a estetika“.)

Dodatek II. - Chrobáci jdou na pomoc

Přírodní rovnováha je velmi křehká věc a člověk již mnohokrát ukázal, že jejím zákonitostem dosud plně neporozuměl. My si ale ukážeme příklad, kdy se podařilo narušenou rovnováhu obnovit s pomocí přírodě vlastních prostředků.

Dodatek I. - Forenzní entomologie

Nejen ti, kdo se zajímají o kriminalistiku, se už možná setkali s pojmem forenzní (soudní) entomologie. Pojďme si tento poměrně mladý obor přiblížit na modelovém případě.

13. díl - Příčiny úspěchu III.

Třetím článkem o úspěchu hmyzu, který se zaměří na proměnu hmyzu během vývoje jedince a na jeho velkou přizpůsobivost změnám prostředí, zakončíme seriál o hmyzu coby význačné třídě živočišné říše.

12. díl - Příčiny úspěchu II.

Druhý článek na téma úspěchu hmyzu se zaměří na jeho schopnost letu a vysoký rozmnožovací potenciál.