Do kategorie denních motýlů se běžně řadí tyto čeledi vyskytující se v ČR: Babočkovití, Běláskovití, Modráskovití, Okáčovití, Otakárkovití a Soumračníkovití. Dohromady jde o pouhých asi 160 druhů z celkového počtu okolo 2700 druhů motýlů žijících v ČR. A právě ze zástupců uvedených šesti čeledí byly vybrány druhy, u nichž se lze setkat s údajem, že rozpětí jejich křídel dosahuje 6,5 a více centimetrů. Různé zdroje uvádějí různé údaje o maximálním zjištěném rozpětí, ale shodují se, že uvedené druhy jsou našimi největšími druhy denních motýlů. Seřazeny jsou proto abecedně s obvykle uváděným rozpětím křídel.

Babočka osiková
Babočka osiková / Nymphalis antiopa

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

Rozpětí křídel: 55 - 75 mm

Batolec duhový
Batolec duhový / Apatura iris

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 55 - 65 mm

Bělásek ovocný  
Bělásek ovocný / Aporia crataegi

čeleď: Běláskovití (Pieridae)

Rozpětí křídel: 50 - 65 mm

Bělásek zelný  
Bělásek zelný / Pieris brassicae

čeleď: Běláskovití (Pieridae)

Rozpětí křídel: 50 - 65 mm

Bělásek topolový  
Bělopásek topolový / Limenitis populi

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 65 - 80 mm

Jasoň červenooký  
Jasoň červenooký / Parnassius apollo

čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)

chráněný druh - kategorie kriticky ohrožený druh

Rozpětí křídel: 65 - 75 mm

Okáč medyňkový  
Okáč medyňkový / Hipparchia fagi

čeleď: Okáčovití (Satyridae)

Rozpětí křídel: 60 - 70 mm

Okáč voňavkový  
Okáč voňavkový / Brintesia circe

čeleď: Okáčovití (Satyridae)

Rozpětí křídel: 55 - 65 mm

Otakárek fenyklový
Otakárek fenyklový / Papilio machaon

čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 50 - 75 mm

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný / Iphiclides podalirius

čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Rozpětí křídel: 50 - 70 mm

Perleťovec červený
Perleťovec červený / Pandoriana pandora

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

Rozpětí křídel: 60 - 70 mm

Perleťovec stříbropásek
Perleťovec stříbropásek / Argynnis paphia

čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)

Rozpětí křídel: 55 - 65 mm