ThysanopteraPočet druhů na světě (v ČR): 5000 (200)

Délka těla: 0,5 až 12 mm

Znaky: Drobný, protáhlý, často zploštělý hmyz s asymetrickým bodavě sacím ústním ústrojím (jedno kusadlo je krátké a druhé jehlovitě protažené) a charakteristickými křídly, která jsou úzká s hustým třásnitým lemem. Řada druhů je ale bezkřídlých. Na chodidlech mají přísavný výběžek. Tykadla jsou krátká. Barva těla bývá nejčastěji tmavá (černá a hnědá), zřídka i oranžová či žlutá. Dva podřády se odlišují přítomností kladélka u samic, třásněnky mají pilovité kladélko, truběnkám chybí.

Stanoviště: Žijí na rostlinách, na kůře nebo pod kůrou.

Způsob života: Žijí běžně na vegetaci. Larvy některých druhů žijí ve skupinách s dospělci, v nichž se vytváří kasta vojáků, kteří hlídají kolonii.

Potrava: Většina druhů je býložravá, sají šťávy rostlin, řas, hub aj. Dravé druhy napadají např. roztoče nebo vajíčka motýlů.

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Rozmnožují se pohlavně i z neoplozených vajíček (tzv. partenogeneze). Vajíčka jsou vzhledem k velikosti samiček relativně velká. Vývoj je neobvyklý, nejprve jsou dvě larvální stádia, kdy jsou larvy bezkřídlé, pohyblivé a živí se stejnou potravou jako dospělci. Následují dvě až tři klidová stádia (tzv. předkukla - puparium), kdy larvy nepřijímají potravu, téměř se nepohybují a mají už částečně vyvinutá křídla. Dochází také k částečné přestavbě tkání. Poté už se objevuje dospělec. Tento způsob vývoje se nazývá remetabolie. Délka vývoje je až několik měsíců.

Taxonomie řádu: 2 podřády (třásněnky - Terebrantia, truběnky - Tubulifera), 8 čeledí

Pozn.: Remetabolie není znakem příbuznosti s hmyzem s proměnou nedokonalou, to jen evoluce dospěla jinou cestou k podobnému (výhodnému) způsobu vývoje.