GrylloblattodeaDélka těla: 12 až 30 mm

Znaky: Bezkřídlý hmyz s kousacím ústním ústrojím namířeným dopředu a dlouhými zadečkovými přívěsky. Oči jsou malé nebo úplně chybějí. Samice mají krátké kladélko. Barva těla je světle hnědá, žlutohnědá nebo šedá.

Stanoviště: Žijí v půdě či tlejícím dřevě, především v horách, v chladném a vlhkém prostředí, u sněžných polí nebo v ledových jeskyních. Teplota nad 16 stupňů je zabíjí.

Způsob života: Žijí skrytě. Jsou dobří lovci. Loví ve dne i v noci.

Potrava: Loví živou či právě uhynulou kořist. Mohou se živit i rostlinnými látkami.

Rozšíření (výskyt): Chladné oblasti na severní polokouli – hory, podhorské oblasti a vápencové jeskyně v severní Americe a východní Asii (Sibiř, Japonsko).

Rozmnožování a vývoj: Páření trvá několik hodin. Samice klade vajíčka až po několika měsících do dřeva či půdy. Larvy jsou podobné dospělcům, liší se např. nižším počtem tykadlových článků a zadečkových přívěsků. Larvy procházejí obvykle nejméně 8 stadii a jejich vývoj trvá pět let. Dospělci žijí několik let. Životní cyklus tak trvá asi sedm let.

Taxonomie řádu: 1 čeleď

Pozn.: Cvrčkovci byli objeveni až roku 1906 a zpočátku byli považování za primitivní čeleď rovnokřídlého hmyzu. Samostatným řádem se stali v roce 1914.