NeuropteraPočet druhů na světě (v ČR): 6000 (70)

Délka těla: 3 až 70 mm, rozpětí křídel až 120 mm

Znaky: Starobylý hmyzí řád s kousacím ústním ústrojím a dvěma páry zpravidla stejně velkých křídel s bohatou síťovitou žilnatinou, která jsou v klidu střechovitě složená. Tělo bývá protáhlé, tenké nebo silnější. Jeho barva je většinou nevýrazná, zelenavá, hnědavá nebo černá. Křídla však mohou být pestře zbarvena. Tykadla bývají dlouhá a nitkovitá, někdy s paličkou na konci a jsou umístěna mezi očima. Oči mohou být jasně zářivé.

Stanoviště: lesy, louky, zahrady, okolí vod, písčité lokality (podle druhu)

Způsob života: Aktivní jsou nejčastěji za soumraku a v noci (ve dne jsou aktivní ploskorozi). Až na výjimky nejsou dobří letci (výjimkou jsou opět ploskorozi). Dospělci žijí samotářsky, obvykle několik týdnů. U některých druhů ale přezimují.

Potrava: Až na několik výjimek se jedná o dravce živící se jiným hmyzem, který chytají na rostlinách nebo za letu. Ostatní se živí rostlinným pylem a nektarem. U některých druhů dospělci nepřijímají potravu.

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Způsob vývoje je rozmanitý. Rozmnožují se pohlavně, vývoj je proměna dokonalá. Samice kladou vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách, a to do země nebo na listy rostlin. Může jich být až několik stovek.

Larvy jsou dravé, živí se jiným hmyzem, jsou např. významnými lovci mšic. Mají velká a silná kusadla, která jsou dutá, což slouží k vysávání kořisti po jejím částečném natrávení. Larvy se vyvíjejí na souši, pouze u čeledi vodnářkovitých se vyvíjejí ve vodě (a živí se vodními houbami). Suchozemské larvy žijí obvykle na listech, pod kameny nebo v mechu. Larvy některých mravkolvů si vytvářejí v písčité půdě trychtýřky, které slouží jako pasti na lezoucí hmyz. Larvy procházejí třemi až čtyřmi vývojovými stádii. Poté si upředou kokon, v němž se zakuklí. Vývoj trvá několik měsíců až několik let.

Zvláštní kategorii představuje čeleď pakudlankovití. Larvy se vyvíjejí v hnízdech vos nebo vaječných kokonech pavouků, živí se jejich vajíčky nebo čerstvě vylíhlými jedinci.

Taxonomie řádu: 18 čeledí