PsocopteraPočet druhů na světě (v ČR): 3000 (100)

Délka těla: do 6 mm

Znaky: Drobný hmyz s kousacím ústním ústrojím a velkou pohyblivou hlavou, okřídlený i bezkřídlý. Křídla, která jsou buď čirá nebo s tmavou kresbou na předním páru, skládají střechovitě. Tykadla jsou tenká a dlouhá. Kromě výrazných složených očí mívají i jednoduchá očka. Tělo je měkké, klenuté, někdy zúžené, zadeček zavalitý. Zbarvení je nevýrazné.

Stanoviště: Žijí na stromech a keřích, na skalách, v jeskyních a hnízdech savců a ptáků, i v lidských obydlích.

Způsob života: Žijí samotářsky, výjimečně ve skupinách. Jsou velmi hojné, ale snadno přehlédnutelné.

Potrava: Živí se řasami, lišejníky, plísněmi a organickými zbytky.

Rozšíření (výskyt): celosvětový, jde převážně o teplomilný hmyz, nejvíce druhů je proto v tropech a subtropech

Rozmnožování a vývoj: Páření předchází jakýsi svatební tanec samce okolo samice. U některých bezkřídlých druhů samice ťukají hlavou o podklad, čímž lákají samce. Po oplodnění kladou samice kulovitá vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách na kůru, listy apod. Některé druhy je přikrývají síťkou vytvářenou zvláštními žlázami. U tropických pisivek se vyskytuje živorodost. U některých druhů nebo některých jejich populací se vyskytuje nepohlavní rozmnožování. Vývoj je proměna nedokonalá, larva je podobná dospělci, během vývoje jí narůstá počet článků chodidel, tykadel a případně křídla. Larvám také chybějí jednoduchá očka. Vývoj probíhá v 5-6 stádiích.

Taxonomie řádu: 3 podřády, 35 čeledí