SiphonapteraPočet druhů na světě (v ČR): 2400 (100)

Délka těla: 1 až 8 mm

Znaky: Parazitický řád hmyzu, vývojově patrně odvozený ze srpic. Způsob života pozměnil jejich tělo, dospělci jsou z boku zploštělí, bezkřídlí, s bodavě sacím ústním ústrojím. Tělo je často pokryté štětinami. Poslední pár nohou je upraven ke skákání. Barva těla je obvykle hnědá nebo žlutá. Tykadla jsou velmi krátká, oči jsou drobné.

Stanoviště: Některé druhy žijí na svých hostitelích (savci a ptáci), jiné jen v jejich hnízdech. Blechy nebývají vybíravé, takže jeden druh může žít až na 30 různých hostitelích. Ovšem existují i druhy specializované na jeden druh hostitele.

Způsob života: Dospělci tráví život obvykle v srsti či peří hostitele. Druhy, které žijí v jejich hnízdech, chodí na hostitele pouze za potravou.

Potrava: Dospělci se živí krví hostitelů, larvy krev nesají, živí se organickými zbytky, uschlou krví nebo trusem dospělých blech. Dospělci vydrží až 12 měsíců bez potravy.

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Vývoj je proměna dokonalá. Po páření klade samice vajíčka ve skupinách v celkovém počtu až 500 vajíček. Pro vytvoření vajíček musí samice sát krev. Larvy se líhnou zpravidla už po několika dnech. Živí se organickými látkami. Procházejí třemi stádii. Jsou beznohé, červovité s kraťoučkými tykadly a silnými kusadly. Tělo bývá pokryto chlupy a brvami. Poslední stádium si vytvoří kokon, v němž se zakuklí. Vývoj trvá jen několik málo týdnů. Dospělci mohou žít řadu měsíců.

Taxonomie řádu: 18 čeledí

Pozn.: Některé druhy se mohou živit i lidskou krví, často je lze nalézt např. v bytech, kde se chová pes. Kromě toho se může lidskou krví živit i blecha slepičí nebo blecha kočičí, ale jen dočasně, dokud nenalezne "svého" hostitele. Blechy také mohou přenášet nemoci nebo cizopasníky (např. tasemnice).