PlecopteraPočet druhů na světě (v ČR): 2000 (115)

Délka těla: 5 až 65 mm

Znaky: Tělo je měkké a ploché. Zbarvení bývá nenápadné, šedohnědé apod. Mají dva páry křídel, které umějí skládat naplocho nad zadeček. Zadní pár křídel je širší a má větší plochu než první pár. U některých druhů mají samci křídla zkrácená. Typická jsou dlouhá nitkovitá tykadla a dva zadečkové přívěsky.

Stanoviště: v okolí tekoucích vod a vodních ploch

Způsob života: Chladnomilní horští a podhorští živočichové, zdržují se u vody, velice pohybliví, ale nelétají příliš dobře a jen na krátké vzdálenosti. Samci žijí jeden až dva týdny, samice o málo déle.

Potrava: Dospělci buď nepřijímají potravu nebo pijí jen vodu či požírají řasy a lišejníky. U larev záleží na druhu, larvy některých druhů se živí rostlinnou potravou, jiné živočišnou, existují i všežravé druhy.

Rozšíření (výskyt): celosvětové, většina druhů v oblastech s chladným nebo mírným klimatem

Rozmnožování a vývoj: Pošvatky mají zvláštní způsob námluv, obě pohlaví tlučou zadečkem do podkladu, nejprve samci, samice jim odpovídají. Tlukot vnímají smyslovými orgány v nohách. Samička klade vajíčka najednou poté, co je shromáždí v jakémsi balíčku na zadečku. Vajíčka (obvykle několik stovek) naklade samice do vody.

Nymfy se líhnou obvykle za 4-6 týdnů, u některých druhů až za 3 měsíce a velmi připomínají dospělé pošvatky. Liší se však plně vyvinutým kousacím ústrojím, žábrami na hrudi, zadečku nebo nohách a nevyvinutými křídly. Během vývoje, který trvá jeden až čtyři roky, se larvy až 35krát svlékají. Poslední larvální stadium vylézá z vody, pak proběhne poslední svlékání a objeví se dospělec.

Larvy pošvatek jsou velmi citlivé na znečištění vody a lze je považovat za ukazatel čistoty vod.

Taxonomie řádu: 15 čeledí