Lucanus cervus
1. Roháč obecný / Lucanus cervus - samec - 75 mm

čeleď: Roháčovití (Lucanidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 35 - 75 mm

Ergates faber  
2. Tesařík zavalitý / Ergates faber - 60 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

chráněný druh - kategorie silně ohrožený druh

Délka těla: 40 - 60 mm

Cerambyx cverdo  
3. Tesařík obrovský / Cerambyx cerdo - 53 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

chráněný druh - kategorie silně ohrožený druh

Délka těla: 25 - 53 mm

Hydrous piceus
4. Vodomil černý / Hydrous piceus - 50 mm

čeleď: Vodomilovití (Hydrophilidae)

Největší vodní brouk na světě!

Délka těla: 40 - 50 mm

Prionus coriarius  
5. Tesařík piluna / Prionus coriarius - 45 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

Délka těla: 18 - 45 mm

Carabus coriaceus  
6. Střevlík kožitý / Carabus coriaceus - 42 mm

čeleď: Střevlíkovití (Carabidae)

Délka těla: 26 - 42 mm

Oryctes nasicornis  
7. - 8. Nosorožík kapucínek / Oryctes nasicornis - 40 mm

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 20 - 40 mm

Meloe variegatus  
7. - 8. Majka duhová / Meloe variegatus - 40 mm

čeleď: Majkovití (Meloidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 15 - 40 mm

Rosalia alpina
9. Tesařík alpský / Rosalia alpina - 38 mm

čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)

chráněný druh - kategorie kriticky ohrožený druh

Délka těla: 15 - 38 mm

Polyphylla fullo
10. Chroust mlynařík / Polyphylla fullo - 36 mm

čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)

chráněný druh - kategorie ohrožený druh

Délka těla: 26 - 36 mm

Na dalších místech se umístili § Krajník pižmový (Calosoma sycophanta), Potápník vroubený (Dytiscus marginalis), § Majka obecná (Meloe proscarabaeus) - všechny tři druhy až 35 mm a Tesařík pižmový (Aromia moschata) - až 34 mm.

Někomu možná v české TOP 10 chybí § Potápník široký (Dytiscus latissimus) s délkou až 44 mm. Bohužel podle dostupných informací nebyl tento druh u nás od roku 1970 nalezen, přestože v první polovině 20. století patřila jeho česká populace k největším v jeho areálu výskytu. Z tohoto důvodu jej zde neuvádím.