StrepsipteraPočet druhů na světě (v ČR): 560 (20)

Délka těla: do 5 mm

Znaky: Parazitický řád hmyzu, velice poznamenaný způsobem života. Samci jsou pohybliví a okřídlení. První pár křídel je přeměněný v jakási kyvadélka či šupiny, druhý pár je blanitý a vějířovitý. Samice vypadají jako larvy a jsou vždy bezkřídlé, nemívají oči ani tykadla.

Stanoviště: cizopasí na blanokřídlých, křísech, plošticích, rybenkách, švábech či rovnokřídlých

Způsob života: Samci jsou volně pohybliví a létají. Samice jsou nepohyblivé, život tráví na hostiteli nebo uvnitř jeho těla. Ve druhém případě zpravidla část těla vyčnívá z hostitele, aby mohlo dojít k páření.

Potrava: tělní tekutiny a tkáně hostitele

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Vývoj řasníků je proměna dokonalá se specifickými rysy. Rozmnožování je pohlavní, výjimečně se objevuje partenogeneze (tj. vývoj z neoplozených vajíček). U podřádu Mengenillidia se dospělci páří volně, u podřádu Stylopidia na hostitelích samic, které lákají samce feromony. Samice má redukované pohlavní orgány, proto samec proráží její tělo a spermatem zaplaví její tělní dutinu, v níž jsou rozptýlená vajíčka. Vajíčka zrají v těle samice, kde se i líhnou larvy, které pak opouští její tělo. Podle druhu se líhne několik desítek až několik tisíc larev. Ty jsou velmi pohyblivé, vyhledají hostitele a vniknou do jeho těla. U druhů, které parazitují u společenského hmyzu se larvy nechají odnést dospělci hostitele do hnízda, kde vnikají do jejich larev. Po vniknutí do těla hostitele se mění v červovitou larvu bez nohou. Pohybují se v těle hostitele a živí se jeho tkáněmi. Procházejí asi pěti vývojovými stadii. Larvy podřádu Mengenillidia v posledním stádiu, kdy mají opět vyvinuté končetiny, opouštějí tělo hostitele a zakuklí se v úkrytu pod kameny apod. Larvy podřádu Stylopidia se kuklí uvnitř těla hostitele.

Napadení řasníky mívá na hostitele značný vliv, postihuje jeho vnitřní orgány, může se projevit i změnou barvy těla nebo ochlupení. Může také dojít k prodloužení života hostitele, to proto, aby měl řasník čas dokončit svůj vývoj.

Taxonomie řádu: 2 podřády (Mengenillidia a Stylopidia), 8 čeledí