BlattodeaPočet druhů na světě (v ČR): 4000 (10)

Délka těla: 5 až 100 mm

Znaky: Středně velký až velký teplomilný hmyz s velkým hrudním štítem, zploštělým tělem, často širokým, a běhavýma nohama. Barva těla je zpravidla nevýrazná, hnědá, hnědočerná či žlutavá, někteří tropičtí švábi však mají i pestré barvy. Pod hrudním štítem je schovaná dolů skloněná hlava s kousacím ústním ústrojím, složenýma očima a dlouhými tenkými tykadly. Obvykle mají dva páry křídel, první pár je menší a tuhý, druhý pár větší a blanitý. Na konci zadečku mají dva přívěsky (tzv. cerky).

Stanoviště: Ve volné přírodě se zdržují ve vegetaci, pod listím a v humusu. Některé druhy žijí v budovách a jejich okolí. Švábi jsou teplomilný hmyz.

Způsob života: Druhy žijící ve volné přírodě jsou aktivní ve dne, druhy žijící v lidských staveních či jejich okolí bývají aktivní za soumraku a v noci. Některé druhy žijí ve skupinách, jiné jednotlivě. Jsou rychlí běžci. Dovedou vnímat otřesy a tlakové vlny, na které reagují rychlým útěkem.

Potrava: Švábi jsou zpravidla všežraví, některé druhy býložravé. Mají značný význam v rozkladu organické hmoty a koloběhu živin.

Rozšíření (výskyt): celosvětový, většina druhů v tropech a subtropech

Rozmnožování a vývoj: Samice vytvářejí feromony, na které reagují samci. Ti zase vytvářejí afrodiziaka stimulující samice k rozmnožování. Páření probíhá zadečky k sobě a hlavami od sebe. Spermie se přenášejí v pouzdře (tzv. spermatoforu). Samice pro vajíčka vytvářejí zvláštní ochranný obal, tzv. ootéku, kterou nosí buď uvnitř těla anebo vyčnívající ze zadečku. V každé je od několika málo až po několik desítek vajíček (podle druhu) a samice jich vytvoří až několik desítek. Samice některých druhů je odkládají do úkrytu či zahrabávají už několik hodin po vytvoření, u jiných druhů je nosí až do líhnutí nymf (až několik týdnů). Vývoj je proměna nedokonalá, nymfy se podobají dospělcům, během dospívání jim přibývají články tykadel a cerků, v pozdějších stádiích pak křídla. Počet vývojových stádií se liší podle druhu, kolísá od 5 do 12. Délka vývoje je až půl druhého roku, dospělci žijí až několik let.

Taxonomie řádu: 6 čeledí

Pozn.: Starobylá skupina hmyzu, na světě existovala už před 300 miliony lety. Jsou velmi odolní, vydrží až tři měsíce bez jídla a až měsíc bez vody a snesou mnohem větší dávky radiace než člověk.