MecopteraPočet druhů na světě (v ČR): 550 (9)

Délka těla: 2 až 40 mm

Znaky: Malý hmyz s protáhlým tělem nejčastěji hnědavé barvy, někdy se světlou kresbou. Mají obvykle dva páry blanitých křídel s hustou žilnatinou. Na křídlech mohou být tmavé skvrny či pruhy. Křídla skládají na zadeček naplocho, nikoli střechovitě. Některé druhy (sněžnice) jsou bezkřídlé, nelétají, ale skákají. Typická je hlava protáhlá v nosec, na jehož konci jsou kusadla. Tykadla jsou dlouhá a křehká. Samci některých druhů mají na konci zadečku přívěsky ve tvaru kleští a konec zadečku je ohnutý tak, že může připomínat zadeček štíra.

Stanoviště: chladnější a vlhčí místa, často v horách, dokonce i na sněhu

Způsob života: Aktivní bývají ve dne.

Potrava: odumřelé rostlinné a živočišné látky, zraněný či mrtvý hmyz

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Vývoj je proměna dokonalá. Před pářením obvykle samci přinášejí svatební dar v podobě mrtvého hmyzu anebo výměšku slinných žláz. Vajíčka kladou samice do půdy, bývá jich až 150. Larvy připomínají housenky, mají dva páry hrudních nohou a osm párů panožek na zadečkových článcích. Na hlavě mají složené oči, což je jediný takový případ u larev hmyzu s proměnou dokonalou. Larvy žijí v půdě nebo v humusu, kde se živí mrtvým hmyzem. Procházejí čtyřmi vývojovými stádii. Kuklí se v komůrce v půdě. Dospělci žijí několik týdnů až měsíců.

Taxonomie řádu: 9 čeledí