EphemeropteraPočet druhů na světě (v ČR): 2500 (109)

Délka těla: 3 až 40 mm

Znaky: Všechny druhy jepic jsou si velice podobné. Typickým znakem jsou dva nebo tři dlouhé tenké štěty na konci zadečku. Také křídla jsou velice typická se složitou žilnatinou. Křídla jsou někdy čirá, jindy mohou být zakouřená nebo nahnědlá. U většiny druhů jsou vyvinuty dva páry křídel (zadní pár je výrazně menší), u některých jen jeden. Sedící jepice má křída přiložena k sobě lícní stranou a staví je kolmo na tělo, nikoli střechovitě nebo ploše nad tělem jako ostatní vodní hmyz. Nápadným znakem jepic jsou i velice dlouhé přední nohy u samců.

Stanoviště: V okolí tekoucích i stojatých vod, někdy i na lesních loukách.

Způsob života: Jepice jsou symbolem krátkosti života, dospělci žijí několik hodin až dva týdny (vliv má i teplota, za chladného počasí žijí déle). Často se shlukují do velkých rojů v okolí vod.

Potrava: Dospělci nepřijímají potravu, nymfy se živí rostlinami, výjimečně jsou dravé.

Rozšíření (výskyt): celosvětový

Rozmnožování a vývoj: Samci některých druhů tvoří v době líhnutí roje, do kterých vlétají samice a za letu jsou oplodněny. Jiné druhy se páří jednotlivě na vegetaci. Existují i druhy, které se rozmnožují bez páření, tzv. partenogenezí (nymfy se rodí z neoplodněných vajíček). Samice vajíčka kladou obvykle hned po oplození, a to buď ze vzduchu za letu, nebo ponoří zadeček do vody, výjimečně se samice potápí do vody a lepí vajíčka na rostliny nebo kameny. Počet vajíček kolísá v rozmezí 300 až 9 tisíc. Nymfy zvané najády se líhnou za 1 až 2 týdny, někdy ale až za 6 až 10 měsíců. Jsou i druhy, jejichž samice kladou vajíčka až těsně před vylíhnutím nymf. Počet larválních stadií kolísá podle druhu, maximum je 40. Nymfy žijí ve stojatých i tekoucích vodách. Mají dobře vyvinuté kousací ústní ústrojí a na bocích zadečku zvláštní dýchací orgán, tzv. tracheální žábry. Během vývoje jim dorůstají štěty, žábry a základy křídel. Rozeznáváme pět typů nymf: hrabavé, ploché, rheofilní (žijící v prudce tekoucích vodách), plovoucí a lezoucí. Vývoj trvá až tři roky. Mezi posledním larválním stadiem a dospělcem existuje zvláštní stadium zvané subimago (u jiných řádů se nevyskytuje). To je už okřídlené a schopné letu, ale křídla jsou tmavá a také má kratší štěty. Stadium trvá od několika minut po několik dní. U některých druhů je svlékání jen částečné (bez křídel a štětů), u jiných se dále do stadia dospělce svlékají jen samci.

Taxonomie řádu: 23 čeledí